Polska należy do krajów, gdzie obserwuje się największe zanieczyszczenie środowiska. Taki stan wywołany jest przede wszystkim nadużywaniem energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł.

W Polsce, szczególnie w dużych miastach, o znacznej gęstości ludności, często przekraczane są normy zanieczyszczeń. Sytuacja taka ma miejsce ze względu na duży udział wykorzystania paliw kopalnianych, często niskiej jakości, do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Generuje to negatywne skutki dla stanu środowiska naturalnego, ale także ludzi, którzy chorują i umierają w wyniku przewlekłych chorób układu oddechowego.

Aby zapobiec takim problemom, światowe rządy i organizacje wprowadzają plany modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, tak, aby systematycznie wzrastało pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Plany te obejmują jednak niezwykle odległe terminy, na razie zatem nie ma możliwości nakazu korzystania z tych urządzeń. Wyjątkiem są pewne obszary, na których przekroczenie normy zanieczyszczeń jest nagminne, tam natychmiastowo wprowadzane są ograniczenia.

Na razie jednak korzystanie z odnawialnych źródeł energii nie jest obowiązkiem nas wszystkich, jeśli mimo to chcemy poprawić stan naszej planety, choćby w skali kraju, powinniśmy poważnie zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań pozwalających wykorzystać odnawialne źródła energii. Warto oczywiście wspomóc planetę także w innej formie, jeśli nie mamy obecnie wpływu na zużywanie zasobów naturalnych, np. mieszkamy w bloku i nie ma możliwości instalacji systemów energii odnawialnej.

Obecnie stosowanie takich rozwiązań nie jest narzucone obligatoryjnie, jednak w niedalekiej przyszłości może się to zmienić. Jeśli więc myślimy nad rozpoczęciem, lub jesteśmy w trakcie nowej budowy, a także jeśli mamy możliwość modernizacji starego budynku, korzystnie jest zastosować rozwiązania jak najbardziej przyjazne środowisku.

Podobne posty: