Obecnie w Polsce istnieje obowiązek segregacji śmieci, od początku nowego roku większość gmin wprowadziła liczne obostrzenia w kierunku gospodarowania odpadami. Segregację śmieci reguluje prawo polskie, według którego do roku 2022 w kraju obowiązkowo zastosuje się podział na 5 frakcji: bioodpady, plastik i metal, papier, szkło, odpady zmieszane.

We frakcji odpadów biodegradowalnych powinny znaleźć się odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, trawa, liście, kwiaty oraz drzewa i drewno, które nie było impregnowane. Do bioodpadów nie wolno natomiast wrzucać popiołu, kości, oleju, odchodów zwierząt, ziemi i kamieni. W miarę możliwości gminy zalecają kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie.

W pojemnikach na metale i tworzywa sztuczne powinny znaleźć się plastikowe butelki i nakrętki, opakowania po produktach spożywczych, środkach czystości, worki, torby i reklamówki, kartony po mlekach i sokach, puszki po napojach i konserwach, styropian, garnki, metale kolorowe, folia aluminiowa oraz kapsle i zakrętki. Nie należy wrzucać do tej frakcji pełnych pojemników, opakowań po olejach,  farbach i lakierach, opakowań po lekach, zabawek, baterii, sprzętu elektronicznego i części samochodowych.

W pojemnikach na papier powinny znaleźć się jedynie papierowe opakowania, kartony, ulotki, gazety, książki i wszystkie produkty wykonane w całości z papieru. Warto pamiętać, aby nie wyrzucać tu papierowych ręczników i chusteczek higienicznych, produktów wykonanych zastosowaniem innych materiałów oraz zanieczyszczonego papieru.

Frakcja szkło obejmuje wszystkie słoiki i butelki po napojach i żywności oraz w pełni szklane opakowania po kosmetykach. Nie należy wrzucać tu innych rodzajów szkła, jak porcelana, kryształy, ceramika, fajans, szkło żaroodporne, okularowe, szyby, lustra, żarówki, monitory, strzykawki oraz opakowania po lekach i szkło zanieczyszczone olejem lub woskiem.

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wyrzucać wszystkie produkty, które nie nadają się do recyklingowania, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

W niektórych gminach podział może być inny, szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej właściwego urzędu. Domowych śmieci nie należy przed wyrzuceniem specjalnie myć, chyba że gmina wyraźnie zaleca takie działanie.

Zachęcamy do przeglądu wypunktowanej listy, jakie śmieci, gdzie wrzucać.

Podobne posty: