Mindfulness, czyli trening uważności, to praktyka umysłu która, przeznaczona jest dla każdego człowieka niezależnie od wieku, wykształcenia czy doświadczenia życiowego. Jest to obszerny zbiór praktyk opartych na medytacji oraz szeregu dowolnych praktyk dnia codziennego wykonanych w sposób uważny.

 Czym jest uważność ?

Jon Kabat-Zinn  uważność definiuje jako szczególny rodzaj uwagi- świadomej, skierowanej na bieżącą chwilę.

„Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji”

Jon Kabat-Zinn, Życie Piękna Katastrofa

Trening uważności pomoże osobom, które nie radzą sobie z nadmiernym stresem, negatywnym nastawieniem do życia oraz cyklicznymi burzliwymi stanami emocjonalnymi. 

Stosowanie technik mindfulness w dowolnej chwili, daje wiele korzyści.

Dzięki świadomym przeżywaniu chwili, zwiększamy umiejętność radzenia sobie w trudnych lub stresujących sytuacjach, wówczas dostrzegamy oraz uczymy się rozpoznawać objawy psychosomatyczne spowodowane stresem w naszym organizmie. Dostrzegamy i rozpoznajemy towarzyszące nam emocje, zdobywamy umiejętność świadomego stosowania technik relaksacji, rozluźnienia ciała i umysłu, które są najskuteczniejsze dla nas samych.

Podstawy ćwiczeń uważności według Jona Kabata-Zinna

Najważniejszym warunkiem, wręcz bazą praktykowania uważności jest bycie otwartym na wszelkie doznania z wnętrza ciała jak i świata zewnętrznego.

 • Oddech  

Oddech to nierozłączny element, który łączy Cię z chwilą obecną. Jest on najskuteczniejszym czynnikiem, który  pozwoli Ci zatrzymać się w chwili obecnej. W momencie gdy, zauważysz rozproszenie swojej uwagi, ponownie skieruj swoją uwagę na oddech.  Świadomie zauważ wdech oraz  wydech. Wystarczy 10 świadomych oddechów, by wrócić do, tu i teraz.

 • Skup swoją uwagę wyłącznie na jednej rzeczy w danej chwili

Jeżeli jesz jabłko to całą swoją uwagę skieruj na tę czynność. Poczuj to jabłko każdym zmysłem: zapachem, smakiem, wzrokiem, słuchem czy dotykiem. Zauważ najmniejsze detale jabłka oraz to, że  Twoja uwaga  przez określony czas skupiła się wyłącznie na jabłku. 

 • Zauważ jakie myśli i emocje Ci towarzyszą

Zwróć uwagę co dzieje się w Twoim umyśle. Jakie myśli i emocje Ci towarzyszą. Zadaj sobie  pytanie: co czuję? o czym myślę? jaka jest dla mnie ta chwila? 

Konstrukcja tych pytań spowoduje, że zatrzymasz się.

Powyższe pytania uczą nas samoświadomości i uważności. Każde uświadomienie sobie własnych myśli i emocji to krok do pełnej relacji z samym sobą.

 • Świadomie sprowokuj działanie
  Dotychczasowe, cykliczne działanie zrób inaczej niż zwykle np. pójdź do pracy inną drogą czy zjedz coś, czego dotychczas nie próbowałeś. Zmiana  rutynowych czynności dnia codziennego zmotywuje Cię do świadomego działania i zerwania z rutyną.
 • Bądź tu i teraz
  Skieruj świadomie swoją uwagę na chwilę obecną, na to co dzieje się tu i teraz. Nie wybiegaj myślami w przyszłość, nie próbuj niczego zrobić, zmienić, nie wracaj myślą do dnia wczorajszego. Głównym celem uważności jest głęboka relacja z samym sobą chociaż przez chwilę, ale każdego dnia.

Jak zacząć trenować uważność?

 • Zanim zaczniesz dzień, zatrzymaj się na chwilę, bez pośpiechu, popatrz przez okno, zwróć uwagę na to co widzisz, oraz skoncentruj się na swoim oddechu.
 • Poranną herbatę lub kawę wypij powoli, bez pospiechu koncentrując się na jej wyglądzie, smaku czy zapachu. Bądź tu i teraz, nie uciekaj myślami w plany dnia, czy refleksje z dnia poprzedniego.
 • Będąc w pracy nastaw sobie przypomnienie, aby średnio co jedną godzinę świadomie skoncentrować się na własnym oddechu w ciele.

 Bycie uważnym niesie za sobą wiele korzyści, chodź na pozór wydaje się nudne i niemające sensu, to codzienna praktyka przyniesie pożądane efekty.

Autorką artykułu jest Psycholog – mgr Aneta Topa, która prowadzi Gabinet Psychologiczny „Równowaga”

Podobne posty: