Pozyskiwanie energii z siły wiatru jest zagadnieniem stosunkowo nowym w Polsce, ale i na całym świecie. Wokół niego powstało wiele mitów, rozprzestrzenianych wśród przeciwników tej technologii, szczególnie na temat jej wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. Faktycznie jednak bliska obecność farm wiatrowych może niekorzystnie wpływać na komfort życia ludzi.

Według Państwowego Zakładu Higieny obecność farm wiatrowych w najbliższej okolicy może przyczyniać się do kłopotów zdrowotnych, minimalna odległość zabudowań od wiatraków stanowi 2 km. Obecnie największym problemem takiego sąsiedztwa jest wysoki hałas, jednak faktyczne skutki dla zdrowia człowieka nie są do końca zbadane. Mimo powstałych zaleceń, wiele z już istniejących domów znajduje się w odległości od turbin wiatrowych nawet 500 m. Wielu z mieszkańców obszarów, gdzie mają powstać farmy wiatrowe, wznosi protesty.

W Polsce nie przeprowadzono podobnych badań, jednak wyniki zagranicznego doświadczenia dr Niny Pierpoint wskazuje na możliwość istnienia tzw. syndromu turbin wiatrowych. Objawia się on m.in. pogorszeniem snu, drażliwością, problemami z koncentracją, bólami i zawrotami głowy, a niekiedy wywołuje napady paniki. Objawy najprawdopodobniej wynikają z oddziaływania turbin wiatrowych, głównie zwiększonego hałasu, drgań o niskiej częstotliwości i migotania cienia. Inne badania wskazują jednak, że występujące objawy są jedynie reakcją na subiektywne odczucia, wynikające z negatywnego nastawienia do elektrowni wiatrowych.

Elektrownie wiatrowe stwarzają zagrożenia mechaniczne, jak uszkodzenia łopaty śmigła, czy odrywanie się kawałków lodu od wirników, usterki te są jednak niezwykle rzadkie. Nie istnieją badania, które wykazałyby jednoznaczną korelację między zdrowiem człowieka, a wiatrakami, ich wpływ prawdopodobnie jest nie większy, niż sąsiadujące z zabudowaniami fabryki czy autostrady. Dla bezpieczeństwa warto jednak zachować zalecaną przez PZH odległość oraz prowadzić inwestycje we współudziale z mieszkańcami, aby mogli oni zmienić nastawienie przez osiągnięcie korzyści.

Podobne posty: