Energia pochodząca z biomasy jest najstarszym wśród wykorzystywanych źródeł energii, a przy tym okazuje się  być najmniej kapitałochłonna. Do biomasy zalicza się wszystkie rodzaje stałych oraz ciekłych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Produkcja biomasy następuje samoistnie, pod wpływem fotosyntezy, zaliczana jest więc do źródeł energii odnawialnej.

Najczęściej wykorzystywane produkty biomasy to: odpady drewniane, słoma, rośliny energetyczne, inne odpady organiczne, biopaliwa, np. oleje roślinne i bioetanol a także biogaz. Oczywiście są one mniej wydajne, niż konwencjonalne paliwa, ze względu na mniejszą zawartość węgla, a co za tym idzie niższą wartość kaloryczną. Jednak przede wszystkim jest to źródło odnawialne, a wykorzystać je można na wiele sposobów.

Spalanie paliw pochodzących z biomasy emituje do atmosfery mniej dwutlenku węgla, w porównaniu do spalania konwencjonalnych materiałów opałowych. Jedynie w przypadku materiałów odzwierzęcych dochodzi do uwolnienia szkodliwych substancji z tłuszczy i białek. Spalanie to jednak nie jedyna możliwość wykorzystania biomasy, energię pozyskuje się także z jej fermentacji, kogeneracji, estryfikacji lub zgazowania.

Wykorzystanie biomasy przyczynia się do oszczędzania paliw kopalnianych oraz daje możliwość zagospodarowania zbędnych substancji organicznych do produkcji naturalnej energii. Przy tym biomasa cechuje się dużą konkurencyjnością cenową w porównaniu do innych paliw. Rośliny przeznaczone typowo do celów energetycznych nie wymagają dobrych warunków glebowych, co daje możliwość uprawy na słabszych obszarach rolniczych.

Podobne posty: