Ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwo coraz częściej sięga po rozwiązania mogące przyczynić się ochronie środowiska. Jedną z możliwości ochrony wód powierzchniowych jest instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Wymiana tradycyjnego szamba na biologiczną oczyszczalnie przede wszystkim jest rozwiązaniem sprzyjającym środowisku, jednocześnie natomiast generuje znacznie niższe koszty utrzymania, nie wydziela przykrych zapachów, jest prosta w eksploatacji, bezawaryjna i trwała, a także estetyczna i wygodna. Jej zastosowanie jest niezwykle częste w krajach wysokorozwiniętych, w Polsce oczyszczalnie biologiczne najczęściej stosuje się tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacji. Są jednak coraz częściej brane pod uwagę przy nowych budowach, ze względu na generowanie sporych oszczędności w eksploatacji, w zestawieniu ze zbiornikiem bezodpływowym.

Montaż biologicznej oczyszczalni wbrew pozorom nie wymaga dużo miejsca na system drenażowy, może być umieszczona na obszarze o dowolnym poziomie wód gruntowych, a także nie ma potrzeby inwestowania w specjalistyczne biopreparaty.

Ścieki podlegają oczyszczeniu w jednym zbiorniku za sprawą procesów redukcji zawiesiny na złożach biologicznych, stamtąd zaś można je odprowadzać do wód powierzchniowych, bądź do gruntu. Warstwę mineralną, wytworzoną na dnie zbiornika należy usunąć raz w roku. Jednocześnie istotnym kosztem jest energia elektryczna, której należy dostarczyć do zaopatrzenia bakterii tlenowych w tlen. Mimo to przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków wciąż pozostaje jednym z najtańszych rozwiązań w tym zakresie. Wydatek poniesiony na montaż takiego urządzenia może się szybko zwrócić w trakcie eksploatacji, a nie bez znaczenia jest wpływ, jaki inwestycja ta wywrze na dobro środowiska naturalnego.

Podobne posty: