W kontekście oddziaływania człowieka na klimat często mówi się o pozostawianiu tzw. „śladu węglowego” (ang. carbon footprint), czym dokładnie jest to określenie?

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych, wywołanych podczas pełnego cyklu życia danej osoby, organizacji, wydarzenia lub produktu. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, tlenku azotu, metanu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażoną w ekwiwalencie CO2. Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Ogół gazów cieplarnianych przyczynia się do globalnego ocieplenia, czyli podnoszenia się średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi oraz oceanów. Duży ślad węglowy będzie zatem negatywnie wpływał na środowisko. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszystko co robimy pozostawia po sobie ślad węglowy, możliwe jest jedynie jego zmniejszenie, a nie całkowite wyeliminowanie. Statystyczny Polak emituje średnio ponad 8 ton dwutlenku węgla rocznie!

Wartość ta zależy w dużej mierze od stylu życia, częstotliwości i sposobu korzystania ze źródeł jego emisji, jak ogrzewanie, auto, sprzęty elektryczne. Warto mieć świadomość, że rozwiązania uważane powszechnie za ekologiczne mogą znacząco zmniejszyć wielkość śladu węglowego. Przyszłość naszej planety może zależeć właśnie od tego jak często będziemy korzystać z samochodu, odbywać podróże samolotem, czy zaczniemy oszczędzać prąd, jakie produkty będziemy wybierać w sklepie, itd.. Być może przy odrobinie wysiłku i wprowadzeniu rozwiązań ekologicznych do swojego życia zredukujemy nasz ślad węglowy.

Podobne posty: